CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH THI CÔNG

♦ Đơn giá trên được áp dụng cho công trình nhà phố, biệt thự phố có tổng diện tích thi công ≥ 350m2.
♦ Với công trình có tổng diện tích từ 250m2 – 300m2 đơn giá cộng thêm 100.000 VNĐ/m2 so với giá niêm yết.
♦ Báo giá trực tiếp trên quy mô cho công trình có tổng diện tích <250m2.
♦ Đơn giá áp dụng cho công trình thi công theo hình thức khoán gọn theo m2.
♦ Đơn giá áp dụng cho công trình tại khu vực TP. HCM. Ngoài khu vực TP. HCM sẽ khảo sát báo giá theo đơn giá địa phương.
♦ Đối với công trình góc mặt tiền, phòng trọ, khách sạn tư nhân, công trình biệt thự… sẽ báo giá trực tiếp theo quy mô.