KỸ THUẬT THI CÔNG TÔ TƯỜNG

Bước 1: Bản vẽ Shop Drawing tô tường

Bước 2: Gém (lưu ý vị trí cửa, ke góc)

Bước 3: Các hệ thống điện nước âm tường phải được nghiệm thu trước khi tô

Bước 4: Các vị trí cắt, đục tường điện nước phải được trám đầy và đóng lưới kỹ

Bước 5: Đóng lưới kỹ vị trí tường gạch giáp với dầm, cột, đà lanh tô

Bước 6: Tưới ẩm tường trước khi tô

Bước 7: Vị trí tường bê tông cột bê tông phải trét hồ dầu trước khi tô

Bước 8: Dùng thước dài kiểm tra độ thẳng – phẳng, ke góc 

Bước 9: Trước nước bảo dưỡng hai ngày (8h và 14h)

Bước 10: Nghiệm thu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *