KỸ THUẬT THI CÔNG XÂY TƯỜNG

Bước 1: Chuẩn bị vật tư

Bước 2: Bản vẽ Shop Drawing xây tường

Bước 3: Vệ sinh mặt bằng trước khi xây

Bước 4: Công tác trắc đạc (bún mực các vị trí sàn, tường, trần)

Bước 5: Căng dây lèo (đứng – ngang)

Bước 6: Tưới ẩm trước khi xây

Bước 7: Xây hàng gạch đầu tiên định vị chân tường

Bước 8: Cấy thép râu – bassneo – bổ trụ (bổ trụ)

Bước 9: Bê tông thí vị trí cửa hoặc gạch thẻ

Bước 10: Vị trí lanh tô phải kiểm tra cao độ cẩn thận

Bước 11: Xây tường phải thẳng đứng – vuông góc – mạch vữa không trùng nhau

Bước 12: Mạch vữa no đầy

Bước 13: Vệ sinh sạch sau khi xây

Bước 14: Tưới nước bảo dưỡng hai ngày

Bước 15: Nghiệm thu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *