Trình tự thi công

Trình tự thi công

1. Móng (Thời gian thi công phần móng: 15 – 21 ngày)

 • Đào đất
 • Hầm tự hoại; Hố ga
 • Đường ống cấp thoát nước trệt
 • Dầm sàn trệt
 • Thép chờ cột, cầu thang

2. Thân (Thời gian thi công dầm sàn 1 tầng: 7 – 10 ngày)

 • Bê tông cột
 • Xây tường bao
 • Cốp pha dầm sàn
 • Cốt thép
 • Bê tông dầm sàn

3. Hoàn thiện (1.5 đến 2.0 lần thời gian làm phần thô)

 • Xây tường ngăn phòng
 • Tô tường ngoài
 • Hệ thống điện
 • Hệ thống cấp thoát nước
 • Hệ thống máy lạnh
 • Xây hộp gen
 • Tô tường trong
 • Ốp tường vệ sinh
 • Chống thấm vệ sinh
 • Trần thạch cao
 • Sơn nước
 • Lát nền
 • Đá hoa cương
 • Lắp cửa
 • Hoàn thiện vệ sinh bàn giao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *